"มินนี่"สีขาว-น้ำตาล มินนี่เป็นลูกของไทยแลนด์แชมป์ฯ"Th.Ch.รอนนี่"กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมป์ฯ"Th.Ch.สายน้ำ" ปู่ ย่า ตา  เป็นไทยแลนด์แชมป์ฯทุกตัว" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์


แม่พันธุ์ **มินนี่** ลูกไทยแลนด์แชมป์

แม่พันธุ์"มินนี่"สีขาว-น้ำตาล มินนี่เป็นลูกของไทยแลนด์แชมป์ฯ"Th.Ch.รอนนี่"กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมป์ฯ"Th.Ch.สายน้ำ" ปู่ ย่า ตา  เป็นไทยแลนด์แชมป์ฯทุกตัว

061-6356000