กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

ประวัติคอก


ประวัติ คอกกมลชัย

" 30 ปี แห่งความภูมิใจ กมลชัย เรา ไม่กล้าทำให้ใครผิดหวัง "เริ่มเลี้ยง และจดทะเบียนคอกสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ขึ้นกับ ‘‘ชมรมผู้อนุรักษ์ และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วแห่งประเทศไทย’’ เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมี คุณ เจ๊ย แซ่เล้า และ คุณ กมล(บุตรชาย)เป็นผู้เลี้ยงและช่วยกันดูแล เดิมทีเริ่มเลี้ยงสุนัขเพียงจำนวนไม่กี่ตัว ต่อมาได้มีการเก็บสุนัขเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อการประกวด จนมีสุนัขในคอกรวมพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มากที่สุดกว่า 20 ตัว มีลูกสุนัข ออกแบ่งปันแก่ผู้ที่สนใจ ตกปีละไม่ต่ำกว่า 60-80 ตัว

คอกกมลชัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดสุนัขบางแก้ว ทั้งในและต่างจังหวัด ได้รับรางวัลมากว่า 300 รางวัล รวมทั้งรางวัล คอกสุนัขบางแก้วดีเด่น ถึง 2 ปี คือในปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2543 (จัดโดย นิตยสารสวนจตุจักร)โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา’’

ต่อมาในปี พ.ศ.2542 คุณ เจ๊ย ได้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานชมรมของ ‘‘ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้ว อำเภอบางระกำ’’ จำนวน 3 สมัย ระหว่างปี พ.ศ.2542-2545 หลังจากนั้น คุณ เจ๊ย มีโอกาสได้เป็นกรรมการผู้ตัดสินการประกวดสุนัขบางแก้ว และได้ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดสุนัขบางแก้วมากมายหลายงาน ทั้งใน และต่างจังหวัด

จนมีโอกาสอันสูงส่งถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของ คุณ เจ๊ย และครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อ คุณ เจ๊ย ได้เข้ารับพระราชทาน ของที่ระลึกจากพระหัตถ์ของ‘‘สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่เป็กรรมการผู้ตัดสินสุนัขบางแก้ว

ในระหว่างที่ คุณ เจ๊ยได้ทำหน้าเป็นกรรมการตัดสิน ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ  ประกวดสุนัขบางแก้วเหมือนอย่างเช่นเคย จวบจนปัจจุบัน ด้วยอายุที่มากขึ้น ประกอบกับปัญหาสุขภาพ คุณ เจ๊ย จึงได้หยุดทำหน้าที่ของกรรมการตัดสิน แต่ยังคงเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่รักสุนัขบางแก้วอยู่เสมอๆ

ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2554 ‘‘คอกกมลชัย’’ยังคงเลี้ยงสุนัขบางแก้วอยู่ แต่มีจำนวนสุนัขไม่มากเหมือนแต่ก่อน โดยเราจะหันมาเน้นในเรื่องของคุณภาพ มากกว่าปริมาณ และในปีนี้ เรา ‘‘คอกกมลชัย’’ จะกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนัขอย่างเต็มที่เหมือนเช่นแต่ก่อน เพราะเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารัก..เราเลือกแล้ว ‘‘เรารักสุนัขบางแก้ว’’