โดโด้ เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล ลูกพ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" ลักษณะบางแก้วแบบดั้งเดิม หูเล็ก ตาเล็ก ขนดี โครงสร้างใหญ่ กระดูกใหญ่ เคลื่อนไหวดี จิตประสาทนิ่ง" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์


พ่อพันธุ์ (โดโด้) ลูกไทยแลนด์แชมป์ฯ

โดโด้ เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล ลูกพ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" ลักษณะบางแก้วแบบดั้งเดิม หูเล็ก ตาเล็ก ขนดี โครงสร้างใหญ่ กระดูกใหญ่ เคลื่อนไหวดี จิตประสาทนิ่ง

061-6356000