Th.Ch.ทาร์ซาน กับแม่พันธุ์สายเลือดดี ขนและโครงสร้างดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์


แม่พันธุ์ **กีกี้** ลูกไทยแลนด์แชมป์ฯ**Young.Ch.ทาร์ซาน**

แม่พันธุ์ กีกี้ สีขาว-เทา ลูกไทยแลนด์แชมป์ฯ Th.Ch.ทาร์ซาน กับแม่พันธุ์สายเลือดดี ขนและโครงสร้างดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว

061-6356000