กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการการประกวด


"สายน้ำ" ประกวดงาน The Scenery Night Dog Show 2016

Sanum Kamolchai Kennel."สายน้ำ"ลูกไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.น้ำเอก+น้ำทิพย์" งานประกวด The Scenery Night Dog Show 2016 วันที่ 12-13 พ.ย.59 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี - 5 First (Female 6-9 Month) - 2 Reserve Best Of Breed - 3 Best Puppy In Breed - 3 C.C. , 2 Reserve C.C.