กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการการประกวด


"ทาร์ซาน" งานประกวด เกษตรร่วมใจ จ.พิษณุโลก 23 ก.ค.60

"ทาร์ซาน" รางวัลที่.1 ในรุ่น 6-9 เดือน ในงานประกวดเกษตรร่วมใจ จ.พิษณุโลก 23 ก.ค.60 ในรุ่นนี้มีสุนัขลงทั้งหมด 9 ตัว ทาร์ซานสามารถคว้ารางวัลที่ 1 มาได้