กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการการประกวด


"ทาร์ซาน" งานประกวด อยุธยาซิตี้ปาร์ค 5-6 ส.ค.60

"ทาร์ซาน" งานประกวด อยุธยาซิตี้ปาร์ค 5-6 ส.ค.60 ได้รางวัลที่.1 ในรุ่น 6-9 เดือน เพศผู้