กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการการประกวด


ผลงาน"คองโก้"ของ คุณพีระพล จ.ระยอง

รางวัลรองอันดับ.3 รุ่นก่อน 3 เดือน เพศผู้ จากสุนัขเข้าประกวดในรุ่นทั้งหมด 14 ตัว งานประกวดกาชาดนเรศวร จ.พิษณุโลก 18 ม.ค.57