กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการการประกวด


"Th.Ch.โตโน่"ถ้วยพระราชทานฯ Best In Show.

Th.Ch.Tono of Kamolchaibangkaew kennel. รางวัลที่.1 รุ่น 18 เดือนขึ้นไป และ รางวัล Best In Show. ถ้วยพระราชทาน**สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกฏราชกุมาร** การประกวด "งานกินปลา ชมหมาบางแก้ว" 9 ธ.ค.55 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก