กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการข่าวสาร


คุณจาตุรงค์ สุขเอียด กรุงเทพฯ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณจาตุรงค์ สุขเอียด ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายงาน แวะมารับเด็กๆไปดูแล เป็นตัวที่ 2 และ3 ขอบพระคุณมากครับ