กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการผลงาน


นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 7 มิ.ย.59

น้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มาขอข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว และการจัดการฟาร์มสุนัขที่"คอกกมลชัยบางแก้ว"ซึ่งปกติทุกๆปีจะมีหมุนเวียนกันมาอยู่เสมอ ทางฟาร์มจึงได้ต้อนรับน้องๆกันเป็นประจำครับ