กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการผลงาน


รางวัล ผู้ริเริ่ม"งานกินปลา ชมหมาบางแก้ว"

คุณ เจ๊ย แซ่เล้า กับรางวัลผู้ริเริ่ม"งานชิมปลา ชมหมาบางแก้ว" งานประจำปี อ.บางระกำ จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 20