กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการผลงาน


*วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องสุนัขบางแก้ว*

คุณ เจ๊ย แซ่เล้า ผู้ก่อตั้ง"คอกกมลชัยบางแก้ว"อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องสุนัขบางแก้วแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ