กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการผลงาน


*คอกกมลชัยบางแก้ว*เปิดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก และร.ร.บางระกำวิทยศึกษา เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรื่องของสุนัขบางแก้ว "คอกกมลชัย" อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก