กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการผลงาน


*กรรมการตัดสิน สุนัขบางแก้ว*

คุณ.เจ๊ย แซ่เล้า ผู้ก่อตั้ง"คอกกมลชัยบางแก้ว" ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสิน สุนัขบางแก้วในการประกวดต่างๆมากมาย