กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการลูกสุนัขทั้งหมด 424 รายการ


เพศเมีย B.2 ***จองแล้ว คุณฐาปนี จ.เชียงราย***

เพศเมีย สีขาวดำ เกิด 17 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย AS.1 ***จองแล้ว คุณอรรคฤทธิ์ จ.นครราชสีมา***

เพศเมีย สีขาวน้ำตาล เกิด 13 ก.ย.62 แม่ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.สายน้ำ" ปู่ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" ย่าไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.บิวตี้" สายเลือดดี มาร์คกิ้งสวย จิตประสาทดีไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ H.1***จองแล้ว คุณศรสวรรค์ กรุงเทพฯ***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย H.2 ***จองแล้ว คุณภามภากร จ.ปทุมธานี***

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย H.3 **จองแล้ว คุณณดล จ.ชลบุรี**

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ H.4 **จองแล้ว คุณกุสุมา จ.ปทุมธานี**

เพศเมีย สีขาว-ดำ เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย H.5 **จองแล้ว คุณธนวัฒน์ จ.ภูเก็ต**

เพศเมีย สีขาวเทา เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย H.6 **จองแล้ว คุณดาวนภา จ.อุบลราชธานี**

เพศเมีย สีขาวเทา เกิด 13 ก.ย.62 สายเลือดดี มาร์คกิ้งน่ารัก สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

ด.ช.ช๊อปเปอร์ จองแล้ว คุณสุจิตรา จ.พิษณุโลก

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ช.ลีโอ จองแล้ว คุณทวีสิทธิ์ กรุงเทพฯ

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ช.บิงซู จองแล้ว คุณทิพย์ จ.นครราชสีมา

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ช.ยูโร จองแล้ว คุณราเชนทร์ จ.ชุมพร

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ญ.ซังซัง จองแล้ว คุณกันธิชา จ.พิษณุโลก

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ญ.นาร่า จองแล้ว คุณกิตตยา จ.อุดรธานี

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

ด.ญ.ข้าวจ้าว จองแล้ว คุณเดชา จ.เชียงใหม่

เพศเมีย สีขาวเทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกอาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน

เพศผู้ R.1 **จองแล้ว คุณณดล จ.ชลบุรี*

เพศผู้ สีขาวเทา เกิด 10 ก.ย.62 มาร์คกิ้งน่ารัก สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ R.2 **จองแล้ว คุณชนะชัย จ.ชลบุรี**

เพศผู้ สีขาวเทา เกิด 10 ก.ย.62 มาร์คกิ้งน่ารัก สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ R.4 **จองแล้ว คุณจารุณี จ.นครศรีธรรมราช**

เพศผู้ สีขาวดำ เกิด 10 ก.ย.62 มาร์คกิ้งน่ารัก สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย R.4 ***จองแล้ว คุณทักษิณ จ.เชียงราย***

เพศเมีย สีขาวเทา เกิด 10 ก.ย.62 มาร์คกิ้งน่ารัก สายเลือดดี ตรงตามมาตรฐาน สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ D.1 ***จองแล้ว คุณวิทยา จ.นนทบุรี***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 11 ก.ย.62 สายเลือดเยี่ยม มาร์คกิ้งน่ารัก จิตประสาทนิ่ง สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ D.2 ***จองแล้ว คุณเทอดศักดิ์ จ.สุโขทัย***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 11 ก.ย.62 สายเลือดเยี่ยม มาร์คกิ้งน่ารัก จิตประสาทนิ่ง สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย D.3 ***จองแล้ว คุณมุขระวี จ.สุโขทัย***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 11 ก.ย.62 สายเลือดเยี่ยม มาร์คกิ้งน่ารัก จิตประสาทนิ่ง สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย D.4 ***จองแล้ว คุณลัคนา จ.ปทุมธานี***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 11 ก.ย.62 สายเลือดเยี่ยม มาร์คกิ้งน่ารัก จิตประสาทนิ่ง สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ AS.1 ***จองแล้ว คุณสุจิตรา จ.พิษณุโลก***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ AS.3 ***จองแล้ว คุณทวีสิทธิ์ กรุงเทพฯ ***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ AS.3 ***จองแล้ว คุณทิพย์ จ.นครราชสีมา***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ AS.4 ***จองแล้ว คุณราเชนทร์ จ.ชุมพร***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย AS.5 ***จองแล้ว คุณกันธิชา จ.พิษณุโลก***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาลเกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย AS.6 ***จองแล้ว คุณเดชา จ.เชียงใหม่***

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 13 ก.ย.62 ลูกพ่อพันธุ์ "อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน "สายน้ำ" สายเลือดดี จิตประสาทนิ่ง ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

"ด.ช.โตโต้" จองแล้ว คุณมณฑล จ.สมุทรสาคร

เพศผู้ สีขาวเทา เกิด 20 ก.ค.62 ลูกพ่อพันธุ์"อาปาเช่"กับแม่พันธุ์"อาโป" นิสัยดี ไม่ก้าวร้าว จิตประสาทนิ่ง ฝึกสอนง่าย