กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการลูกสุนัขทั้งหมด 1173 รายการ


เพศเมีย AC.3 ***จองแล้ว คุณหนึ่ง กรุงเทพฯ***

ผลงาน "อาปาเช่+เฉาก๊วย" เกิด 16 ต.ค.60 หลานปู่"Th.Ch.โตโน่" ตำแหน่งไทยแลนด์แชมป์ ถ้วยพระราชทานฯ (จอง 3,000 บาท ธ.ไทยพาณิชย์ 22 พ.ย.60)

เพศเมีย AC.4 ***จองแล้ว คุณอรรถกร จ.พัทลุง***

ผลงาน "อาปาเช่+เฉาก๊วย" เกิด 16 ต.ค.60 หลานปู่"Th.Ch.โตโน่" ตำแหน่งไทยแลนด์แชมป์ ถ้วยพระราชทานฯ (จอง 3,000 บาท ธ.ไทยพาณิชย์ 22 พ.ย.60)

เพศเมีย AC.5 ***จองแล้ว คุณวรภัทร กรุงเทพฯ***

ผลงาน "อาปาเช่+เฉาก๊วย" เกิด 16 ต.ค.60 หลานปู่"Th.Ch.โตโน่" ตำแหน่งไทยแลนด์แชมป์ ถ้วยพระราชทานฯ (จอง 3,000 บาท ธ.กสิกรไทย 15 พ.ย.60)

เพศเมีย AC.6 ***จองแล้ว คุณพิมพ์ลดา จ.สมุทรปราการ***

ผลงาน "อาปาเช่+เฉาก๊วย" เกิด 16 ต.ค.60 หลานปู่"Th.Ch.โตโน่" ตำแหน่งไทยแลนด์แชมป์ ถ้วยพระราชทานฯ (จอง 3,000 บาท ธ.ไทยพาณิชย์ 22 พ.ย.60)


เพศผู้ P.2 ***จองแล้ว คุณอรรณพ จ.นครราชสีมา ***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 15 ต.ค.60 หลานไทยแลนด์แชมป์ "Th.Ch.โตโน่" ขนดี โครงสร้างดี มาร์คกิ้งสวย

เพศผู้ P.3 *** จองแล้ว คุณวรภัทร กรุงเทพฯ***

เพศผู้ สีขาว-เทา เกิด 15 ต.ค.60 หลานไทยแลนด์แชมป์ "Th.Ch.โตโน่" ขนดี โครงสร้างดี มาร์คกิ้งสวย

เพศเมีย P.1 *** จองแล้ว คุณทรงวุฒิ จ.อุดรธานี ***

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 15 ต.ค.60 หลานไทยแลนด์แชมป์ "Th.Ch.โตโน่" ขนดี โครงสร้างดี มาร์คกิ้งสวย

เพศเมีย P.2 ** จองแล้ว คุณกัญจน์กมล กรุงเทพฯ **

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 15 ต.ค.60 หลานไทยแลนด์แชมป์ "Th.Ch.โตโน่" ขนดี โครงสร้างดี มาร์คกิ้งสวย

เพศผู้ HK.1 * จองแล้ว คุณนพรัตน์ จ.สุราษฏร์ธานี *

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศผู้ HK.2 *** จองแล้ว คุณวิ กรุงเทพฯ ***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศผู้ HK.3 *** จองแล้ว ชินธันย์ จ.เชียงใหม่ ***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศเมีย HK.4 *** จอแงล้ว คุณจุฑามาศ จ.พิษณุโลก ***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศเมีย HK.5 *** จองแล้ว คุณโก้ จ.เชียงใหม่***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศเมีย HK.6 *** จองแล้ว คุณพิชัย จ.ตาก ***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล เกิด 9 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ลำตัวสั้น

เพศเมีย T.1 *** จองแล้ว คุณดำรงค์ จ.พิจิตร ***

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 26 ก.ย.60 (ในรูปอายุ 45 วัน) ขนดี โครงสร้างดี สายเลือดเยี่ยม

เพศเมีย T.2 *** จองแล้ว คุณดำรงค์ จ.พิจิตร ***

เพศเมีย สีขาว-เทา เกิด 26 ก.ย.60 (ในรูปอายุ 45 วัน) ขนดี โครงสร้างดี สายเลือดเยี่ยม

เพศผู้ DD.1 *** จองแล้ว คุณโก้ จ.เชียงใหม่ ***

เพศผู้ สีขาวน้ำตาล-เข้ม เกิด 4 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์ประจำพันธุ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศผู้ DD.2 ***จองแล้ว คุณอานนท์ จ.สงขลา***

เพศผู้ สีขาวน้ำตาล-เข้ม เกิด 4 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์ประจำพันธุ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศผู้ DD.3 ***จองแล้ว คุณดำรงค์ จ.พิจิตร***

เพศผู้ สีขาวน้ำตาล-เข้ม เกิด 4 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์ประจำพันธุ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศผู้ DD.4 ***จองแล้ว คุณดำรงค์ จ.พิจิตร***

เพศผู้ สีขาวน้ำตาล-เข้ม เกิด 4 ต.ค.60 (ในรูปอายุ 32 วัน) เอกลักษณ์ประจำพันธุ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศเมีย T.7 *** จองแล้ว คุณบรรจง พัทยา ***

เพศผู้ C.3 ***จองแล้วคุณไพบูลย์ จ.นครสวรรค์***

เพศผู้ สีขาว-ดำ(ในรูปอายุ 32 วัน) เกิด 25 ก.ค.60 ผลงาน"โชกุน+สีเงิน" เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศเมีย T.7 ***จองแล้ว คุณเอ๋ จ.นครสวรรค์ ***

เพศผู้ สีขาว-น้ำตาล (ในรูปอายุ 30 วัน) เกิด 1 ส.ค.60 ผลงาน"โชกุน+แตงไทย" เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศเมีย T.3 ***จองแล้วคุณไพบูลย์ จ.นครสวรรค์***

เพศเมีย สีขาว-น้ำตาล (ในรูปอายุ 30 วัน) เกิด 1 ส.ค.60 ผลงาน"โชกุน+แตงไทย" เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศเมีย T.4 ***จองแล้ว คุณเชษฐ์ กรุงเทพฯ***

เพศเมีย สีขาว-ดำ (ในรูปอายุ 30 วัน) เกิด 1 ส.ค.60 ผลงาน"โชกุน+แตงไทย" เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

เพศเมีย T.5 ***จองแล้ว คุณเขมชาติ จ.หนองคาย***

เพศเมีย สีขาว-ดำ(ในรูปอายุ 30 วัน)เกิด 1 ส.ค.60 ผลงาน"โชกุน+แตงไทย" .....ธ.กสิกรไทย 5,000 บาท 13 ก.ย.60..... เอกลักษณ์บางแก้วดี หูเล็ก ตาเล็ก ตัวสั้น ตรงตามมาตรฐาน

ผสมแล้ว"ควอเตอร์+โฟร์โมสต์"คลอด 25 ต.ค.60

พ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.ควอเตอร์"ลูกไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" แม่พันธุ์"โฟร์โมสต์"สายเลือดเยี่ยม มีผลงานการให้ลูกสวย ผสมแล้วกำหนดคลอดประมาณ 25 ต.ค.60

ผสมแล้ว"อาปาเช่+เฉาก๊วย"คลอด 13 ต.ค.60

พ่อพันธุ์"อาปาเช่"ลูกไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" แม่พันธุ์"เฉาก๊วย"ผลงานให้ลูกเป็นไทยแลนด์แชมป์ฯ ผสมแล้วกำหนดคลอดประมาณ 13 ต.ค.60

"ทาร์ซาน"ประกวดเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 19-20 ส.ค.60

Tarzan Boy Kamolchai Kennel."ทาร์ซาน" งานประกวด Smart Heart Gold Toy Dog Show 2017.เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 19-20 ส.ค.60 - Best Puppy In Breed. = 4 สนาม - รางวัลที่ 1 เพศผู้ รุ่น 6-9 เดือน = 4 สนาม - รางวัลที่ 2 = 1 สนาม

"ทาร์ซาน" งาน The Ayutthaya Championship Dog show 2017 5-6 ส.ค.60

Tarzan Boy Kamolchai Kennel."ทาร์ซาน" งาน The Ayutthaya Championship Dog show 2017 5-6 ส.ค.60 - รางวัลที่ 1 เพศผู้ รุ่น 6-9 เดือน = 4 สนาม - รางวัลที่ 2 = 1 สนาม - Best Puppy In Breed. = 4 สนาม Reserve C.C. = 4 สนาม