"Th.Ch.ทาร์ซาน"กับแม่พันธุ์ "ฟังกี้" ปู่ไทยแลนด์แชมป์ถ้วยพระราชทานฯ"Th.Ch.โตโน่" ตาไทยแลนด์แชมป์"Young.Ch.รอนนี่"ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทดี ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการลูกสุนัข


เพศเมีย "ยูมิ" ***จองแล้ว คุรเจตนา กรุงเทพฯ***
รวมลูกสุนัข***จองแล้ว*** ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
รวมลูกสุนัขที่จองแล้ว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศเมีย สีขาวเทา เกิด 15 ส.ค.64 ผลงานพ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.ทาร์ซาน"กับแม่พันธุ์ "ฟังกี้" ปู่ไทยแลนด์แชมป์ถ้วยพระราชทานฯ"Th.Ch.โตโน่" ตาไทยแลนด์แชมป์"Young.Ch.รอนนี่"ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทดี ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

061-6356000